Identitat gràfica
Universitat Politècnica de València, 2011
Disseny Dídac Ballester i Iban Ramón

telecom-02-didacballester

* *

telecom-01-didacballester

telecom-02-didacballester

telecom-03-didacballester

telecom-04-didacballester