Identitat gràfica
Depie, 2014
Disseny Dídac Ballester i Ibán Ramón

depie-didac-ballester-01

depie-didac-ballester-02

depie-didac-ballester-03

depie-didac-ballester-04

depie-didac-ballester-05

depie-didac-ballester-06

Naming, disseny d’identitat corporativa i aplicacions bàsiques per a cadena de clíniques de podologia.