Proyecto tipográfico
Dídac Ballester, 2005
Selección Laus diseño gráfico, 2006
Premio Daniel Gil, diploma diseño de libro, 2005
Premio Daniel Gil, mejor aplicación tipográfica, 2005
Premio Daniel Gil, selección libro promocional, 2005

Helvetica-sobre-negro-011

Helvetica-sobre-negro-022

Helvetica-sobre-negro-033

Helvetica-sobre-negro-044

Helvetica-sobre-negro-055

Helvetica-sobre-negro-066-didac-ballester

Investigación entorno a una de las grandes tipografías tomando como punto de partida un texto de Joan Brossa que dice, “El poeta abandona el mot, però en canvi agafa la lletra. És cert que el llenguatge és insuficient, però és el nostre gran vehicle d’expressió. Dins les vint-i-sis lletres de l’alfabet està contingut tot el món com el coneixem (ja que tot ho coneixem per mots, tot l’univers). Dins aquestes lletres ha d’estar per força tota la poesia del món.”