A Punt. TV

. CVMC
Logotip
Elements gràfics
Variacions
Variacions
Gràfica infantil
Adaptacions
Llenguatge gràfic
Llenguatge gràfic
Cartell
Senyalització
Senyalització
Cartell
Estudi de cortinetes
Estudi de cortinetes
Estudi de cortinetes
Estudi de cortinetes
Estudi de cortinetes
Estudi de cortinetes