Identitat Sorolla a Roma

. Diputació de València
Coberta
Coberta i contracoberta
Interior, gràfics
Cronologia
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Catalogació
Cartell
Cartell
Cartell
Xarxes socials
Cartell i senyalització
Cartell i senyalització
Gràfics i senyalització
Senyalització, línia del temps