IVAM. Institut Valencià d’Art Modern, 2020
Disseny: Dídac Ballester i Nacho Pérez

L’elaboració d’un sistema editorial per a publicacions forma part d’un procés complex que afecta la pròpia identitat gràfica i visual de l’IVAM. Un flux creatiu que parla alhora de relacions, d’estructura i d’ordre, en el qual conflueixen nombroses capes i nivells d’informació.
D’una banda, hi ha la part més externa del disseny, la que pretén convertir a les publicacions en una peça important per al museu. És un treball que actualitza els codis gràfics i els posa al servei de l’obra, del contingut. Un aspecte que també defineix l’IVAM i fa que les seues peces editorials siguen recognoscibles, representatives i de qualitat.
D’una altra banda, hi ha el que no es veu a primera vista, l’estructura inherent que sustenta eixe procés visual i que es crea des de la part més interna del disseny. Un treball que busca crear un llenguatge propi i assegurar la qualitat de les publicacions. Un treball que optimitza els recursos, organitza la informació i redueix la presa de decisions de l’equip intern. D’aquesta manera, la identitat visual del museu es crea des de dins i el procés de disseny és també una eina de construcció del mecanisme viu que és l’IVAM.