Publicació
10,5×15 cm
Ed. 48
Dídac Ballester, 2014

didac-ballester-48-variaciones-01

didac-ballester-48-variaciones-02

didac-ballester-48-variaciones-03

didac-ballester-48-variaciones-04

didac-ballester-48-variaciones-05

didac-ballester-48-variaciones-06

didac-ballester-48-variaciones-07

didac-ballester-48-variaciones-08

didac-ballester-48-variaciones-09

didac-ballester-48-variaciones

Les fotografies de perfil que usem en les xarxes socials les utilitzem com a carta de presentació. “Mireu aquest sóc jo”. Aquesta imatge de nosaltres mateixos no és un element aïllat, està estretament vinculada a certes referències, a un entorn, a la nostra pròpia activitat en les xarxes. La fotografia tal vegada no la canviem mai, però a causa d’aquesta forta relació amb tot allò que publiquem, la qual cosa representa avui no serà el mateix que el que representarà un any més tard. La imatge que projectem mitjançant aquesta fotografia, tant si volem com si no, variarà a poc a poc, es degradarà, es farà més complexa, presentarà matisos, afegirà o restarà significats. A partir d’aquesta simple reflexió vaig decidir engegar un petit projecte amb la meua fotografia de perfil de Facebook com a fil conductor. Així, cada dia, durant 48 dies consecutius, descarregava, deteriorava quasi imperceptiblement i tornava a publicar el meu avatar. “48 variacions d’una foto de perfil” és el resultat d’aquest projecte en format llibre. (Consulta preu: didac@didacballester.com)

“MASKS are arrested expressions and admirable echoes of feeling, at once faithful, discreet, and superlative. Living things in contact with the air must acquire a cuticle, and it is not urged against cuticles that they are not hearts; yet some philosophers seem to be angry with images for not being things, and with words for not being feelings. Words and images are like shells, no less integral parts of nature than are the substances they cover, but better addressed to the eye and more open to observation. I would not say that substance exists for the sake of appear ance, or faces for the sake of masks, or the passions for the sake of poetry and virtue. Nothing arises in nature for the sake of anything else ; all these phases and products are involved equally in the round of existence…” George Santayana, Soliloquies in England and Later Soliloquies (1922).